Biežāk uzdotie jautājumi

Valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes autobusu maršrutos var saņemt šādas pasažieru grupas pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem nr. 414: 

 • Pirmsskolas vecuma bērni, kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā. Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 599. “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” 93. punktā minēto pirmsskolas vecuma bērns sabiedriskajā transportlīdzeklī nedrīkst braukt patstāvīgi;
 • Personām ar I vai II invaliditātes grupu un personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personai, kas pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes maršrutā un saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā;
 • Personām no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, kuras izmanto valstī īstenotās Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas ietvaros piešķirto apliecību, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 90% apmērā; 
 • Personām no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, kuras uzrāda Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” vai Latvijas Goda ģimenes apliecību “Goda ģimene” un personu apliecinošu dokumentu, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 50% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas un 40% apmērā no abonementa biļetes cenas sabiedriskajā transportlīdzeklī, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā;
 • Personām no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, kuras apmeklē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” vai Latvijas Goda ģimenes apliecību “Goda ģimene” un personu apliecinošu dokumentu vai skolēna apliecību, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 90 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.
 • Personām no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, kuras turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” vai Latvijas Goda ģimenes apliecību “Goda ģimene” un personu apliecinošu dokumentu vai studenta apliecību, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 90 % apmērā no brauciena biļetes cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.
 • bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai braukšanas maksas atvieglojumus var saņemt 100% apmērā;
 • politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā;
 • ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 1.– 9. klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības teritorijā, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos; 
 • ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.–12. klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 50% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, kura atrodas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un atpakaļ, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos.

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus ir jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti: ID karte vai pase un attiecīgās pasažieru grupas statusu apliecinošs dokuments: Latvijas Goda ģimenes apliecība, apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai (bērniem bāreņiem), skolēna apliecība, invaliditātes apliecību, vai ISIC studenta karte.

2023. gada laikā tiks mainīta kārtība braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes autobusu maršrutos, būs jāuzrāda derīga ID karte, kura izdota sākot no 2021. gada 28. decembra. 

Ja karte ir izdota no 2019. gada 2. septembra līdz 2021. gada 27. decembrim ir nepieciešams doties uz kādu no PMLP nodaļām, lai aktivizētu ID kartes funkcionalitāti. Aicinām pasažierus neatstāt uz pēdējo brīdi dokumentu nomaiņu!

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” V nodaļā “Bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana” ir noteikts:

58. punkts. Pasažieris sabiedriskā transportlīdzekļa salonā vai bagāžas nodalījumā var pārvadāt bagāžu. Bagāžu nedrīkst novietot pasažieriem paredzētā vietā vai vietā, kur tā traucē citiem pasažieriem.

59. punkts. Pasažierim ir tiesības sabiedriskā transportlīdzekļa salonā (izņemot pasažieru vilcienu vagonu) bez maksas pārvadāt bagāžu, kas ir viegli pārnēsājama un kuras izmērs (garums, platums, augstums) nepārsniedz 40 x 40 x 20 cm, bet svars – 8 kg.

60. punkts. Bagāžu, kuras izmēri un svars pārsniedz šo noteikumu 59. punktā noteiktos izmērus un svaru, pārvadā sabiedriskā transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā, ja attiecīgā modeļa transportlīdzeklī izgatavotājrūpnīca šādu vietu ir paredzējusi. Ja sabiedriskajā transportlīdzeklī nav bagāžas nodalījuma un bagāža netraucē citiem pasažieriem, bagāžu var pārvadāt sabiedriskā transportlīdzekļa salonā.

61. punkts.  Bagāžu sabiedriskajā transportlīdzeklī pārvadā par maksu, maksājot par katru bagāžas vienību, izņemot šo noteikumu 59.punktā minēto gadījumu. Bagāžas pārvadāšanas maksu nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu. 

Bagāžas biļetes cena ir 20% no pilnas biļetes cenas.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” V nodaļā “Bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana” ir noteikts:

62. punkts. Sabiedriskajā transportlīdzeklī bez maksas drīkst pārvadāt kruķus, bērnu ratiņus, personu ar invaliditāti ratiņkrēslus, kā arī bagāžu, kurai viens no šo noteikumu 59.punktā minētajiem bagāžas izmēriem pārsniedz noteikto izmēru (piemēram, saliekamā makšķere, slēpes, ragaviņas), ja sabiedriskā transportlīdzekļa tehniskās iespējas to pieļauj.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” V nodaļā “Bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana” ir noteikts:

63. punkts. Velosipēdus par maksu pārvadā sabiedriskajā transportlīdzeklī, kurā ir speciāli velosipēdu turētāji.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” V nodaļā “Bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana” ir noteikts:

74. punkts. Sabiedriskajā transportlīdzeklī ir atļauts pārvadāt suņus, kaķus, dekoratīvos putnus, mājputnu vai dekoratīvo dzīvnieku mazuļus, kas pārvadājami dzīvnieku aizsardzības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pasažieris, kurš pārvadā dzīvnieku, rūpējas, lai dzīvnieks netraucē citus pasažierus.

75. punkts. Par dzīvnieka vai vairāku dzīvnieku (ja tie atrodas vienā būrī, konteinerā vai somā) pārvadāšanu šo noteikumu 74. punktā minētajā kārtībā maksā kā par vienu bagāžas vienību.

76. punkts. Bez maksas pārvadā suni, kas sniedz pavadoņa vai asistenta pakalpojumu, ja tiek izpildītas šādiem suņiem normatīvajos aktos par dzīvnieku aizsardzību noteiktās prasības.

Izmantojot Latvijas Sabiedriskais Autobuss mobilo tālruņa aplikāciju www.m.marsruti.lv/lsa varat ātri un ērti apskatīt maršrutus, tuvākos reisus, plānot braucienus ar pārsēšanos, kā arī redzēt tiešsaistē, kur konkrētais autobuss atrodas šobrīd. Jāņem vērā, ka laika nobīde var būt 1-2 minūtes.

Braukšanas biļeti ir iespējams iegādāties, maksājot ar šādiem norēķinu veidiem:

 • Ar bankas karti (izņemot maršrutus maršrutu tīkla daļā “Madona”);
 • Ar e-talonu var reģistrēt braucienu Ādažu maršrutos, Madonā (skolēniem), Saldus, Kuldīgas novads (skolēniem), Mārupes un Jaunmārupes  novada maršrutos;Ar skaidru naudu.

Pasažieriem ir pieejams diennakts bezmaksas informatīvais tālrunis +371 67113322.

Pasažierim ar kustību traucējumiem ir jāsazinās ar mums 36 stundas  pirms plānotā brauciena, norādot konkrētu maršrutu, reisa laiku un plānoto atgriešanās laiku:

Autobusu ekskursijām var pieteikt, aizpildot elektronisku pieteikumu mājas lapas sadaļā “Noma”, norādot savu kontaktinformāciju un vēlamo maršrutu.

Braucienus e-talonā varat iegādāties tikai Ādažu novada maršrutos pie autobusa vadītāja.

Jūs varat iegādāties abonementa biļeti maršrutiem maršrutu tīkla daļā “Saldus, Kuldīga”, Mārupe, Jaunmārupe maršrutos, precīzāku informāciju var uzzināt, rakstot uz e-pastu info@bbus.lv,  saldus@bbus.lv, kuldiga@bbus.lv