Ikgadējā aptaujā noskaidros pasažieru pārvietošanās paradumus Rīgas pilsētas ekspresbusu maršrutos

20190219_ekspresbusa_bilde

No šī gada 16. maija līdz 6. jūnijam SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) veiks pasažieru aptauju, lai noskaidrotu klientu viedokli un vērtē sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā un vai ir mainījušies pārvietošanās paradumi ar sabiedrisko transportu COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ ekspresbusu maršrutos.
RMS pasažieriem būs iespēja izteikt viedokli gan par maršrutiem, reisiem, sabiedriskā transporta izmantošanas regularitāti, kādus norēķina veidus izmanto, vai un kā pārvietošanās paradumus ir ietekmējis pēdējo divu gadu COVID-19 pandēmijas laikā noteiktie ierobežojumi. Viens no būtiskajiem aspektiem, lai sabiedriskais transports kļūtu par izvēli Nr. 1 ir ekspresbusu vadītāju apkalpošanas kultūra un nodrošinātais komforta līmenis brauciena laikā.
Anketas un pildspalvas būs pieejamas pie ekspresbusu vadītājiem, ikviens pasažieris varēs paust savu viedokli. Aizpildītās anketas pasažieri varēs atdot ekspresbusa vadītājam, šobrīd 11 Rīgas pilsētas maršrutos darba dienās kursē 78 ekspresbusi, kas nodrošina paaugstināta servisa pasažieru pārvadājumus.
Informācija par SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) dibināta 2012. gada 24. oktobrī, un uzņēmums ietilpst “B-
Bus” grupā, kurš 2021. gadā ar 603 autobusiem apkalpoja 26 677 892 milj. pasažieru 251maršrutos, nodarbinot 956 darbiniekus, no kuriem 800 ir transportlīdzekļu vadītāji. RMS nodrošina pasažieru pārvadājumus Rīgas pilsētā 11 dienas maršrutos ar 78 jauniem, mūsdienīgi aprīkotiem un komfortabliem ekspresbusiem.

Привычки Передвижения Пассажиров На Маршрутах Экпрессбусов В Риге

С 16 мая по 6 июня ООО “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) проведет опрос пассажиров, чтобы выяснить мнение клиентов о том как они оценивают качество предоставляемой услуги, как изменились привычки передвижения на общественном транспорте под влиянием ограничений связанных с COVID-19.

У пассажиров RMS будет возможность высказать свое мнение о маршрутах, рейсах, регулярности пользования общественным транспортом, какие способы оплаты используются, как изменились привычки передвижения под влиянием ограничений связанных с COVID-19 за последние два года пандемии. Главный аспект, чтобы общественный транспорт стал выбором Nr. 1, это культура обслуживания водителей экспресбусов и уровень комфорта во время поездки.

Анкеты и ручки будут доступны у водителей экспресбусов и каждый пассажир сможет высказать свое мнение. Заполненные анкеты пассажиры смогут отдать водителю. Сейчас на 11 маршрутах Риги в рабочие дни курсирует 78 экспресбусов, которые обеспечивают пассажирские перевозки повышенного комфорта.

Информация об ООО “Rīgas mikroautobusu satiksme” ООО “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) создано 24 октября 2012 года и предприятие входит в группу “B-Bus”, которая в 2021 году на 505 автобусах обслужила 26 677 892 млн. пассажиров на 165 маршрутах, трудоустраивая 956 работников, из которых 800 это водители автобусов. RMS обеспечивает пассажирские перевозки в Риге на 11 дневных маршрутах на 78 новых, современных и оборудованных экспрессбусах.