Latvijā nepieciešama vienota arodbiedrība autobusu vadītāju interešu pārstāvēšanai

Viens no “Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas “ (LPPA) dibinātājiem Edvīns Strickis sekojot līdzi pagājušās nedēļas notikumiem pasažieru pārvadājumu nozarē saistībā ar Valsts SIA “Autotransporta direkcija” (ATD) konkursu un jaunajiem līgumiem, uzskata, ka problēmas – nespēja uzsākt sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus, ir vienotas arodbiedrības trūkums.

“Reaģējot uz pēdējiem notikumiem pasažieru pārvadājumu nozarē, gribu nākt klājā ar priekšlikumu par nepieciešamību izveidot  vienotu arodbiedrību, kura pārstāv visus Latvijā esošos autobusu vadītājus līdzīgi kā tas ir Igaunijā, šobrīd,” saka Edvins Strickis – pasažieru pārvadājumu eksperts un viens no LPPA dibinātājiem.

Pagājušā nedēļā notikušais pasažieru pārvadājuma nozarē parāda, ka pretēji Konkurences Padomes (KP) norādēm, atsevišķas pašvaldības ir gatavas izmantot visus sev pieejamos administratīvos resursus, lai jebkādiem līdzekļiem panāktu pat nozares ministra atlaišanu un ATD konkursa rezultātu atcelšanu, kas ir pretlikumīgi. 

Diemžēl, šajā cīņā zaudētāji ir pasažieri – Latvijas iedzīvotāji, jo zināms, ka “CATA” nepārtrauca darba tiesiskās attiecības  ar Ogres un Aizkraukles autobusa vadītājiem, lai viņi varētu uzsākt darba attiecības citā uzņēmumā. Kuluāros klīst runas starp autobusu vadītājiem, ka “CATA” it kā izmantojot manipulatīvas metodes, ir piedraudējusi darbiniekiem, ka netiks izmaksāti atlaišanas pabalsti. Šeit Valsts Darba inspekcijai (VDI) būtu jāveic pārbaudes, vai “CATA” nav pārkāpusi normatīvajos aktos noteikto kārtību attiecībā par tiesisko darba attiecību pārtraukšanu.

Lai atsevišķas pašvaldību kapitālsabiedrības turpmāk nevarētu šādi rīkoties, ir nepieciešana viena, spēcīga arodbiedrība, kura pārstāv visus Latvijā strādājošos autobusu vadītājus un sadarbībā ar valdību noteikt vienotu minimālo algu visiem autobusu vadītājiem, neatkarīgi no reģiona, kurā strādā. Arodbiedrības funkcija ir pārstāvēt ne tikai autobusu vadītāju tiesības, bet arī veidot dialogu ar valdību, lai noteiktu vienotu minimālo algu visiem nozarē strādājošiem autobusu vadītājiem un nodrošināt ka tirgū ir pietiekami daudzums kvalificēta darba spēka. 

Tādēļ mans priekšlikums ir Latvijā jādibina vienota autobusa vadītāju arodbiedrību, kura, pirmkārt, regulētu algas līmeni lai profesija būtu pievilcīga ne tikai tagadējiem darbiniekiem, bet arī jauniešu vidū,  otrkārt, lai cīnītos par ierobežojumu atcelšanu. Arodbiedrībā būtu jābūt arī  gados jauniem cilvēkiem, kuriem ir progresīvāks skatījums uz nozares attīstību kopumā, tostarp nepieļautu uzņēmēju (pašvaldību) šantāžu un pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu savu personisko interešu dēļ.

90. gados LPPA tika dibināts ar mērķi, lai aizstāvētu pārvadātāju tiesības un pārstāvētu biedru intereses sarunās ar valdību. Esmu viens no asociācijas dibinātājiem un kopš tās pirmsākumiem ir vērojama LPPA šķelšanās starp privātajiem pārvadātājiem un pašvaldību kapitālsabiedrībām. 

Tādēļ šodien vērtējot LPPA darbību, jāsecina, ka tā pārstāv tikai dažu pašvaldību uzņēmumu, nevis visu Latvijas pārvadātāju intereses. Tagadējā asociācija mūsdienās ir zaudējusi savu nozīmi, es  saredzu ka tikai vienota visu Latvijas autobusus vadītāju arodbiedrība var ieviest kārtību nozarē un izbeigt politiskās spekulācijas. Es aicinu visas esošās arodbiedrības izvirzīt savus pārstāvjus, lai dibinātu jaunu vienotu Latvijas autobusu vadītāju arodbiedrību. 

Edvīns Strickis